INkecesomane

Mayelana Wikipedia
Uphawu lwe- Bitcoin, inkecesomane enyombonisiwe yokuqala.
iNgquku yasekuqaleni yeNgqukuhlu, enesaziso esiqukethe isihloko esiphambili sephephandaba i-The Times.

Inkecesomane uhlobo lwenkece yezezibhangqiwe olusebenzisa izihele zezezibhangqiwe (digital files). Iyinkece eklanyelwe ukusebenza njengensiza yokunanana ngoxhoxho lwesicikizi engancikile egunyeni eliphethe, elifana nohulumeni noma ibhange, ukuze liyisingathe noma liyinakekele. Iwuhlelo olunyombululiwe lokuqinisekisa ukuthi abahlanganyeli besinano banayo imali abathi banayo, okwenza singabikhona isidingo sabangena phakathi, njengamabhange, lapho imali ithunyelwa kusuka ngapha kuya ngale.