Ibane

Mayelana Wikipedia

Fluorescence in calcite.jpg

Ibane liyinhlayiyana eyisisekelo engumngako wewonga, okuhlanganisa nemiyonzi yenzubawonga efana namaza okukhanya namaza omsakazo, kanye nesithwali siphoqi sesiphoqi senzubawonga. Amabane ayizinhlayiyana ezifufukisa ukukhanya. Ngamanye amazwi, ukukhanya buthwalwa amabane lapho buhamba emkhathini. Kwezobunguxa bomngako (quantum mechanics) ibane ngalinye linesici sempekumpeku yomngako encike emjingeni: Ibane eliyamaniswa nokukhanya emjingeni ophezulu lizoba nesidlakalasi esiningi (futhi lizoyamaniswa nokukhanya kubangacuphi elifuphi).

Njengezinye ezinhlayiyana eziyisiseko, amabane achazwa ingqanda ngezobunguxa bomngalo futhi akhipha ububili benhlayiyana-Za, ukucondoza kwawo kunolwangu lwezakhi zakho kokubili izinhlayiyana namaza. Isicabango sanamuhla sebane sadabuka eminyakeni eyishumi yokuqala yekhulu lama-20 ngomsebenzi owawenziwa ngu-Albert Einstein, owakade akhela phezu kocwaningo luka-Max Planck.