Jump to content

Ukuguxazela kohoyana

Mayelana Wikipedia
Izinsebenzo zeliza lenzuba echweni lehwanzi emazingeni ahlukahlukene esidlakalasi. Ukuguxazela kohoyana akusoze kubikezele indawo eqondile yenhlayiyana emkhathini, kungaqagula kuphela amathuba okuyithola ezindaweni ezihlukene. Izindawo ezikhazimulayo zimelela amathuba aphakeme okuthola inzuba.

Ukuguxazela kohoyana (noma ukucondoza kohoyana) umchaciso oyisiseko somchazandalo ochazisa ukucondoza kwemvelo emilinganisweni yechwe nangaphansi kwayo.

Kuyisisekelo sawo wonke umchazandalo wohoyana, ohlanganisa umchazaTho wohoyana, umchaciso wobuhoyana, ubuchwepheshe bohoyana, kanye nenzululwazi zokwaziswa sohoyana.