Ibhayoloji

Mayelana Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

uMchazampilo yisayensi efunda ngempilo. Isayensi engokwemvelo enesikhangelo esibanzi kodwa enezihloko ezimbalwa eziyibumbayo ziyibophele ndawonye njengomkhakha owodwa, ohlangene. Ngokwesibonelo zonke iziPhili zakhiwa amangqamuzana acubungula ukwaziswa kofuzo okulotshwe ezifuzisini, okungadluliselwa ezizukulwaneni ezizayo. Esinye isihloko esikhulu ukuThubeka, okuchaza ubunye nokungafani kwempilo. Ukucubungula iMpekumpeku nakho kubalulekile empilweni njengoba kuvumela iziPhili ukuba zinyakaze, zikhule futhi zizale. Okokugcina, zonke iziphili ziyakwazi ukulawula ubupmvelo bazo ngaphakathi.

Osochazimpilo bayakwazi ukufunda ngempilo emazingeni okuhleleka amaningi, kusuka kuMchazampilo buchembe wamangqamuzana kuya kuMhlakahlo noMchazahlaka wezimila nezilwane, kanye nokuThubeka kwezibalo zabantu. Ingakho kunoqeqesho oluningi olungaphansi phakathi komchazampilo, ngalunye olucaciswa yisimo semibuzo yocwaningo lwawo kanye namathuluzi eliwasebenzisayo. Njengabanye oSosayensi, oSochazimpilo basebenzisa indlela-su engokwesayensi ukwenza izingqaphelo, bahlome imibuzo, bakhe izihlawumbiselo, benze izingcwetizo, futhi bafike esiphethweni mayelana nezwe elibazungezile.