Jump to content

IsiShomo

Mayelana Wikipedia

isiShomo siyindawo embulungeni yomkhathinga lapho amaqoqo ezinkanyezi ezibonakalayo akha uhlaka oluvamisile ukuqhathaniswa nezilwane, izinto ezivela ezinganekwaneni, noma izinto ezijwayelekile nje. Imvelaphi yamaqoqo ezishomo akudala kungathithi aqhamuke ezikhathini zasemandulo. Abantu basemandulo bazisebenzise lezi zishomo ukuxoxa izindaba mayelana nezinkolelo zabo, izimpilo zabo, indalo, nezinganekwane.

Umdwebo wesishomo sezinkanyezi esibonwa siqhathaniswa nomzimba webhubhesi.