Jump to content

Isijengamazwi sobumbano

Mayelana Wikipedia

Isijengamazwi sobumbano siyisijengamazwi somtapowolwazi esihlanganisiwe esichazisa amaqoqo imitapolwazi ebumbene Izijengamazwi zobumbano zakhelwa izinhlobo eziningi zezinsizakusakaza, kuhlanganisa izincwadi, i-microform, amakhadi futhi muva nje, izizindamininingo zesingabuzuba ezixhoxhiwe.