Ulwazi

Mayelana Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

uKwaziswa umqondo oyisicabango ubhekisela kulokho okunamandla okwazisa. Ngokuyisisekelo ukwaziswa kumayelana nokuhunyushwa kwalokho okulabathekayo. Noma iyiphi inqubo engokwemvelo engesona isiyaluyalu ngokuphelele, futhi noma isiphi isibonisi esibonakalayo kunoma isiphi isilekeleli, kokubili kungashiwo ukuthi kudlulisa inani elithile lokwaziswa. Kuyilapho iziyabizo zezibhangqiwe neminye imininingo zisebenzisa izimpawu ezimagumbi ukudlulisa ukwaziswa, ezinye izimongotho nezinto ezifana neziyabizo zenzuko, izinkondlo, izithombe, umculo neminye imisindo nemigelezo, zona zidlulisa ukwaziswa ngohlobo olunganqamuki. Ukwaziswa akulona ulwazi ngokwalo, kodwa liwucezu oluthi malihlanganiswa nezinye izingcezu zokwaziswa zakhe ulwazi.