Jump to content

Umhlelelisi

Mayelana Wikipedia

Two_women_operating_ENIAC_(full_resolution)

Umhlelelisi wesicikizi, ngezinye izikhathi obizwa ngokuthi umthuthukisi wehlelokusebenza, noma umngcikishi wehlelokusebenza, umhlelelisi noma umkitizi, umuntu okhanda izinhleleliso zesiCikizi - ngokuvamile zehlelokusebenza lesicikizi esikhulu.

Umhlelelisi umuntu obhala/akhande amahlelokusebenza wesicikizi ngokuhlinzeka isicikizi ngolimi lokuhlelelisa oluqondile. Iningi labahlelelisi banobungcweti obubanzi ekucikizeni nasekukitizeni ezilimini zokuhlelelisa eziningi ezihlukahlukene nasemathaleni (platforms), afana ne-Structured Query Language (SQL), Perl, Extensible Markup Language (XML), PHP, HTML, C, C++ and Java.

Ulimi olusetshenziswa kakhulu ngumhlelelisi (isb., Assembly, C, C++, C#, JavaScript, Lisp, Python, Java, etc.) lungaba nesiqalo samabizo abaliwe. Abanye abasebenza ngezilimi zokuhlelelisa ulwebu bangahle bafake isiqalo sesiqu sabo ngelithi ulwebu.