Imfundondalo

Mayelana Wikipedia
Imfundondalo esebenzisa izikhali zakhe zokupopola

Imfundondalo, noma uSoFundondalo umuntu ofunda ngendalo noma imvelo, okungenye indlela yokuthi uSoSayensi. Imfundondalo ihlola izinto zomhlaba ukuze yazi kabanzi nendlela ejulile ngazo. Izimfundondalo noma oSoFundondalo bajwayele ukucwaninga indendende mayelana nezilwane, umkhathinga, ulwandle, umhlaba, amatshe, nanoma yini abafuna ukufunda ngayo.

Izimfundondalo Ezidumile:

Archimedes - Alexander Graham Bell - Niels Bohr - Max Born - Nicolaus Copernicus - Marie Curie - Charles Darwin - Rene Descartes - Thomas Edison - Albert Einstein - Michael Faraday - Benjamin Franklin - Sigmund Freud - Galileo Galilei - Jane Goodall - Stephen Hawking - Edwin Hubble - Christiaan Huygens - Johannes Kepler - Antoine Laurent Lavoisier - Anton van Leeuwenhoek - Isaac Newton - Jean Piaget - Louis Pasteur - Linus Pauling - Max Planck - Jonas Salk - B. F. Skinner - Nikola Tesla - Joseph J. Thomson