Inzululwazi yemvelo

Mayelana Wikipedia
Izinzululwazi zemvelo zicinga ukuqonda indlela izwe nomkhathilibe okusizungezule okusebenza ngayo. Kunamagatsha amahlanu amakhulu: Umchazamkhathi, Umchazandalo, Umchazatho, inzululwazi yomhlaba, nomchazampilo.

Inzululwazi yemvelo ingelinye lamagatsha esayensi aphathelene nencaziso, ukuqonda nokubikezela izimongotho zemvelo, ngokusekelwe ebufakazini obunamandla obuvela ezingqaphelweni nasemigcansweni . Izinyathelo ezifana nembuyekezo ecubungulayo nokuziphindaphinda kwemiphumela kusetshenziswa ukuqinisekisa ukuba yiqiniso kokuqombola kwenzululwazi.