Jump to content

UmNyondo

Mayelana Wikipedia
Isicabangelo somdwebi seNhlola mNyondo B izungeza umhlaba ukuze ilinganise umkhathinkathi.
Umdwebo weciko womnyondo odonsa uTho lwenkanyezi futhi ulifaka phakathi kwesiGwinqa

NgokomChazandalo, umNyondo ungukwenanana okuyisisekelo okubangela ukuthi kube nokuhehana noma ukudonsana phakathi kwazo zonke izinto ezinisisindo. Ezimweni zokunanana ezine eziyinhloko, umnyondo ungobuthakathaka ukwedlula ezinye, ubuthaka cishe izikhathi eziyi-1038 kunesiphoqi seNuzi esiqatha, futhi ubuthaka cishe izikhathi eziyi-1036 kunesiphoqi seNzubawonga, okokugcina ubuthaka izikhathi eziyi-1029 kunesiphoqi seNuzi esibuthaka. Ngokomphumela, awunawo amandla ezingeni lezinhlayiyana zechwe. Kodwa, umNyondo ungukunanana okubalulekile phakathi kwezinto ezinkulu, futhi unquma umDiki wemiZulane, iziNkanyezi, imithalakazi kanye nokukhanya.

Emhlabeni, umnyondo unikeza izinto eziphathekayo ubunzima, futhi umnyondo wenyanga wona obangela kube namadlambi aphezulu ezilwandle. Ekukhulumeni kwansuku zonke, sivame ukuthi izinto ziyawa ngoba umnyondo kaNomkhubulwane uzidonsela phansi. Sikhuluma sengathi isisindo sethu asiguquki. Eqinisweni isisindo sethu siyaguquka lapho ukudonsa komnyondo kuguquka nakho. Inyanga incane kakhulu futhi ukudonsa kumnyondo wayo kungaba ku-1/6 kunowomhlaba. Ngakho noma yini esenyangeni inobunzima obungaba ku-1/6 besisindo sayo uma ikuNomkhubulwane. Okungaguquki inani loTho kuleyonto. Lokhu kubizwa ngokuthi ukulondolozeka kwesisindo. KuNomkhubulwane, isisindo nobunzima kuyafana ezimweni eziningi, nakuba inhlolamnyondo ezwelayo ingahlonga umehluko okhona. Ukungafani kuzohluka kakhulu kweminye imihlaba njengasenyangeni.

Umnyondo uchaziswa ngokunembile ngumbonosu wobucakatho jikelele (ophakanyiswe ngu-Albert Einstein ngowe-1915), ochazisa umnyondo njengenkumbela yomkhathinkathi, hhayi isiphoqi, nokuthi lenkumbela ibangwa ukwabeka ngokungalingani kwesisindo. Isibonelo esiqesayo senkumbela yomkhathinkathi yisiGwinqa, lapho kungekho nento eyodwa - kuhlanganisa nokukhanya - engaphunyuka uma iseduze naso. Kodwana, ezimweni eziningi, umnyondo usondelene nomthetho kaNewton womnyondo wendawoyonke, ochazisa umnyondo njengesiphoqi esibangela ukuba izindikimba ezimbili zihehane.

Incasiselo

[hlela | Hlela umthombo]

UmNyondo , owaziwa nangokuthi ukuheha komnyondo, uwukuhehana okwenzeka phakathi kwazo zonke izisindo ezikumkhathilibe. Umnyondo ungukuhehana okusebusweni bomzulane noma enye indikimba yezulu.

Izwe lasendulo

[hlela | Hlela umthombo]

Imvelo nokusebenza komnyondo kwahlolisiswa ongoti abaningi basendulo. EGrisi, u- Arisitotile wayekholwa ukuthi izinto ziwela eMhlabeni ngoba uMhlaba wawuyinkaba yomkhathilibe futhi wawuhehela kuwo sonke isisindo esisemkhathilibeni. Wabuye wacabanga nokuthi ijubane lento ewayo kufanele likhuphuke nobunzima bayo, isiphetho kamuva esavezwa ukuthi singamampunge. Nakuba umbono ka-Arisitotile wamukelwa kabanzi kulo lonke elaseGrisi yasendulo, kwakunezinye izingqandavu ezifana noPlutarch owabikezela ngokunembile ukuthi iwonga lomnyondo lalingeyona ingqayizivele eMhlabeni kuphela. [1]

Nakuba ayengawuqondi umnyondo ngengesiphoqi isazi sefilosofi esingumGreki sasendulo u- Akhimedesi wasungula umnyombo womnyondo kanxantathu. Wabuye wabeka umbono wokuthi uma izisindo ezimbili ezilinganayo zingenawo umyombo ofanayo womnyondo, khonake umnyombo womnyondo walezi zisindo ezimbili uyoba maphakathi nomugqa ohlanganisa iminyombo yazo yomnyondo.

Endiya, isazi sezibalo nesazi sezinkanyezi u- Aryabhata uqale wahlonza Umnyondo ukuze achaze ukuthi kungani izinto zingaxoshwa eMhlabeni isiphoqi somyonkumbela (centrifugal force) .

  1. Bakker, Frederik; Palmerino, Carla Rita (2020-06-01). "Motion to the Center or Motion to the Whole? Plutarch's Views on Gravity and Their Influence on Galileo". Isis 111 (2): 217–238. doi:10.1086/709138. ISSN 0021-1753. https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/709138.