IPhisi (inkanyezi)

Mayelana Wikipedia

Rigel-star-beta-orionis

IPhisi liyinkanyezi eyiqhamelakazi elilundwa lesishomo imPambano . Iphisi likhulu kunelanga lethu. Umugqandilinga walo mkhulu izikhathi eziphindwe ama-78 kunezelanga lethu, bese ibangandilinga lona libe amakhilomitha angaphezu kwekhulu, kodwa isisindo sawo sikhulu kuneselanga izikhathi eziphindwe kayi-17. Iphisi likude ukukhanyabanga okungama-778 kusuka emhlabeni.