uMhlaba

Mayelana Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
uMhlaba uNomkhubulwane

uMhlaba uyilo mzulane esihlala kuwona ekhathilibeni. Kubizwa ngabanye babakhulumi besiZulu ukuthi unguNomkhubulwane. uMhlaba wethu uNomkhubulwane uzungeleza inkanyezi yethu iLanga ozungezohlelweni walo. Kukhona uphawu oluthile olusetshenziswe ukuphawula ngalo umhlaba wethu: 🜨.


uMhlaba utholakala ozungezohlelweni lweLanga lethu okuyinkanyezi edonsa imizulane yozungezohlelo lwayo ukuze iyizungeleza ngenxa yomnyondo wayo.