Isifuzisi

Mayelana Wikipedia

Kumchazampilo, igama elithi isifuzisi, elihlobene nelithi ufuzo lingaba nezincazelo eziningana ezahlukene. Kodwa esikwaziyo ukuthi izifuzisi ziyingxenye yoLibofuzo. ULibofuzo luyichembe elingaphakathi kwengqamuzana elithwala iziyalezo zokwenza izakhamzimba ezizodingwa ingqamuzana. Isifuzisi ngasinye siqukethe iqoqo elilodwa leziyalezo. Lezi ziyalezo imvama ziguqukezelela isakhamzimba esikhethekile. Abantu banezifuzisi ezingaba yizi-20 000 eziguqukezelela izakhamzimba kanye nezinye eziningi ezingaguqukezeleli. Ingxenye yezifuzisi zomuntu zivela kunina. Ingxenye esele yona ivela kuyise.