Jump to content

Portal:Isayensi

Mayelana Wikipedia

Isayensi ukufuna ukuzwisisa into ngobubanzi, ngokungenelele. Ososayensi abantu abaphenya bafune iqiniso, ukuthi izinto zenzeka njani futhi kungani zenzeka. Elinye igama elichaza usosayenzi imfundondalo, futhi elinye igama eliphawula isayensi ufundondalo.


Kukhona izigaba eziningi zofundondalo:

Umchazamkhathi, umchazamhlaba, umchazalwandle, umchazazibalo, umchazabuntu, umchazazilwane, umchazandulo