Ikhompyutha

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Ikhompyutha yinto esiza kakhulu ezimpilweni zethu, yenza impilo ibe lula.

Ikhompyutha ngumshini ofakwe izinhlelo ngaphakathi, yakhelwe ukwenza imisebenzi ekkhaliphile ngokuzenzakalela. leyo misebenzi ingashintshwa nama yinini ukuze ikhompyutha ikwazi ukwenze eminye imisebenzi efanayo eminingi. Isizinda esiphakathi kwekhompyutha kanye nomuntu sibizwa ngokuthi yi-interface.