Ikhompiyutha

From Wikipedia
(Redirected from Ikhompyutha)

Ikhompiyutha yinto esiza kakhulu ezimpilweni zethu, yenza impilo ibe lula.

Ikhompiyutha ngumshini ofakwe izinhlelo ngaphakathi, yakhelwe ukwenza imisebenzi ekkhaliphile ngokuzenzakalela. leyo misebenzi ingashintshwa nama yinini ukuze ikhompiyutha ikwazi ukwenze eminye imisebenzi efanayo eminingi. Isizinda esiphakathi kwekhompiyutha kanye nomuntu sibizwa ngokuthi yi-interface.