Umoya-mpilo

Mayelana Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

IsOhwe iyinhlwa yeVanga enophawu O nenani lobuChwe 8. Iyilungu leqembu le-chalcogen etabuleni leziNhlwa, iyinto engensimbi enanela kakhulu, futhi iyisithuhli esikulungele ukwakha izintuhla neziNhlwa eziningi kanye neminye iMixube. IsOhwe siyinhlwa eyinala kakhulu kuNomkhubukwane, futhi ilandela iHwanzi neHwelanga njengenhlwa yesithathu eyinala ngokwengeziwe kumkhathilibe. Ezingeni lokushisa nokucinana okujwayelekile, amaChwe amabili enhlwa enza uthungo ukuze akhe isOhwembili, okuluhowo olungenambala nolungenaphunga lobuChwembili. UHowo lwesOhwe yobuChwembili kuyimanje lwakha amaphesenti angu-20.95% woMoyambulunga kaNomkhubulwane, yize lokhu kushintshe kakhulu emva kwesikhathi eside. IsOhwe sakha cishe isigamu segobohla lukaNomkhubulwane esimweni seNtuhla.

Liquid_oxygen_in_a_beaker_4

Electron_shell_008_Oxygen_mk